Dobre wyniki i większy zasięg Internet Union S.A.

W II kwartale 2016 roku Spółka Internet Union wygenerowała przychód netto na poziomie 1,6 mln zł, co daje wzrost o 12% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Koszty w raportowanym okresie wzrosły z 1 304 577,45 zł (II kwartał 2015 roku) do 1 412 848,28 zł (II kwartał 2016 roku), natomiast zysk netto wzrósł aż o 71% i wyniósł 182 832,81 zł (106 854,76 zł w analogicznym okresie 2015 roku).

Emitent przygotował plan rozwoju na najbliższe sześć kwartałów. W związku z założoną strategią rozwoju Zarząd planuje przeznaczyć na inwestycje 4 mln zł i zwiększyć zasięg swojej sieci o 20 tys. HP (potencjalnych punktów odbioru usług). Obserwując poziom penetracji rynku osiągany przez marki usługowe Emitenta (Moico, Seev, Aer Network), Zarząd w zwiększeniu zasięgu widzi dźwigniową szansę dla dalszego dynamicznego rozwoju Spółki i utrzymania tempa wzrostu.

Raport z II kwartału dostępny w zakładce Raporty Spółki

 

Powrót