Zapytanie ofertowe w związku z rozbudową instrastruktury

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (2014-2020) Spółka Internet Union zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym związanym z zakupem infrastruktury dostępowej umożliwiającej rozbudowę sieci światłowodowej na terenie Wrocławia.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się w załączonym ZAPYTANIU OFERTOWYM <pobierz plik_zapytanie_ofertowe_listopad>.

FORMULARZ OFERTOWY <pobierz plik_formularz ofertowy>

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 12 grudnia 2016 r.

Powrót