Zakończenie postępowania ofertowego na dostawę infrastruktury

W związku z zakończonym postępowaniem ws. wyboru wykonawców na dostawę infrastruktury dostępowej umożliwiającej rozbudowę sieci światłowodowej na terenie Wrocławia (nr ref. 3/2016) zgodnie z zapisami obowiązującymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP - konkurs horyzontalny, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Spółka Internet Union dokonała wyboru najkorzystniejszych oferty.

W załączeniu zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY <POBIERZ>

Powrót