Rekordowy wzrost zysku i 18 kwartał z rzędu z rekordowymi przychodami IU SA

IV kwartał 2016 roku jest kolejnym okresem rekordowych wyników finansowych spółki. To już 18 okres rozliczeniowy z rzędu, w którym Internet Union S.A. notuje wzrost przychodów.

W ujęciu skumulowanym k/k wyniki finansowe przedstawiają się następująco: przychody wzrosły o ponad 16% w porównaniu z analogicznym okresem roku (wzrost z 5 644 691,14 zł w 2015 roku do 6 540 183,48 zł w 2016 roku).

Przy tym Spółka utrzymała koszty na praktycznie niezmienionym poziomie (5 412 549,97 zł w 2015 roku, 5 400 527,08 zł w 2016 roku), co oczywiście znalazło odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście zysku netto na poziomie 450% (z 159 653,72 zł w 2015 roku do 718 647,92 zł w 2016 roku).

Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku dostępny w zakładce RAPORTY SPÓŁKI

Powrót