IU: Wzrost zysków na poziomie 268% i rozwój sieci o kolejne miasto

Przychody w I kwartale 2017 roku wyniosły 1 787 337,68 zł, co stanowi wzrost o 16% względem analogicznego okresu roku 2016. Co istotne, przy znacznym wzroście przychodów, koszty Spółki spadły o 10% - do 1 251 996,65 zł (z 1 393 994,59 zł w roku 2016). Znalazło to swoje odzwierciedlenie w znaczącym wzroście zysku netto Spółki na poziomie 268% (z 152 979,66 zł w I kwartale 2016 roku do 562 324,82 zł w I kwartale 2017 roku). Jeśli taka dynamika wzrostu zostanie utrzymana do końca roku, a Zarząd przewiduje, że istnieje duże prawdopodobieństwo takiego scenariusza, to wynik roczny już w 2017 roku może przekroczyć 2 mln zł zysku netto.

Spółka cały czas rozbudowuje swoją sieć za pomocą akwizycji (przejęć) oraz wzrostu organicznego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt rozszerzenia zasięgu działalności Internet Union S.A. o kolejne miasto: Oławę. Projekt został rozpoczęty w 1 kwartale 2017 roku i zostanie zakończony w III kwartale 2017 roku. Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem ponad połowę zasobów miasta Oława i jest elementem strategii długofalowej Spółki.

Raport kwartalny Spółki dostępny jest w zakładce RAPORTY SPÓŁKI

Powrót