Zysk netto w 2017 roku przekroczył już 1 mln zł

Spółka Internet Union osiągnęła na koniec II kwartału 2017 roku zysk na poziomie 1 022 784,01 zł, co jest rekordowym wynikiem w historii firmy. To efekt dyscypliny kosztowej i już 20 z kolej okresu rozliczeniowego z rekordowym przychodem.

Przychody w dwóch pierwszych kwartałach 2017 roku wyniosły 3 670 304,59 zł i były wyższe o 16,58% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku. Równocześnie koszty w tym okresie roku 2017 r. wyniosły 2 676 026,83 zł co stanowi spadek o 4,66% R/R. Ciągły wzrost przychodów oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej pozwoliły na osiągnięcie rekordowego wzrostu zysku: 204,57% (I i II kwartał 2017 roku: 1 022 784,01 zł, I i II kwartał 2016 roku: 335 812,47 zł).

Zarząd przewiduje przekroczenie poziomu 2 mln zł zysku netto w 2017 roku.

 

Powrót