Zysk netto w 2017 roku przekroczył już 1 mln zł

Spółka Internet Union osiągnęła na koniec II kwartału 2017 roku zysk na poziomie 1 022 784,01 zł, co jest rekordowym wynikiem w historii firmy. To efekt dyscypliny kosztowej i już 20 z kolej okresu rozliczeniowego z rekordowym przychodem.

Przychody w dwóch pierwszych kwartałach 2017 roku wyniosły 3 670 304,59 zł i były wyższe o 16,58% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku. Równocześnie koszty w tym okresie roku 2017 r. wyniosły 2 676 026,83 zł co stanowi spadek o 4,66% R/R. Ciągły wzrost przychodów oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej pozwoliły na osiągnięcie rekordowego wzrostu zysku: 204,57% (I i II kwartał 2017 roku: 1 022 784,01 zł, I i II kwartał 2016 roku: 335 812,47 zł).

Zarząd przewiduje przekroczenie poziomu 2 mln zł zysku netto w 2017 roku.

 

Powrót

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie