Rekordowy IV kwartał 2017 roku

IV kwartał 2017 roku był kolejnym rekordowym okresem rozliczeniowym w historii Internet Union. 

Przychody Spółki wzrosły z 6.540.183,48 zł do poziomu 7.660.095,06 zł po  czterech kwartałach 2017 i były wyższe o 17% w stosunku do przychodów wypracowanych w roku ubiegłym. Wzrósł również zysk operacyjny Spółki i sięgnął 1.374.213,01 zł. Oznacza to wzrost na poziomie ponad 44% R/R.

Powrót

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie