Zawiadomienie o wyborze wykonawcy usługi doradczej

W związku z zakończonym postępowaniem ws. wyboru wykonawcy usługi doradczej polegającej na Opracowaniu Długoterminowej Strategii Biznesowej dla Internet Union Spółka Akcyjna, opartej na działaniach międzynarodowych, zgodnie z zapisami obowiązującymi w działaniu 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” , Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, w dniu 05.03.2018 r. Zarząd dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 POBIERZ SZCZEGÓŁY ZAWIADOMIENIA O WYBORZE WYKONAWCY

Powrót

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie