Oficjalne stanowisko w sprawie naruszeń sieci telekomunikacyjnej na nieruchomościach przy ul. Tęczowej 62, 64, 66, ul. Pochyłej 1, 3, 5 oraz przy ul. Zdrowej 18, 20, 22, 24.

Stanowczo zaprzeczamy wszystkim twierdzeniom i zarzutom odnoszącym się do naruszenia własności intalacji należącej do PSSK Sp. z o.o.

Zgodnie z zawartą umową z 20 kwietnia 2016 r. ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Pochyłej 1-5, Zdrowej 18-24 oraz Tęczowej 62-66 spółka Internet Union S.A. zainstalowała na nieruchomości własne szafy dystrybucyjne, w których powieszone zostały urządzenia należące do Internet Union S.A., do których zostały doprowadzone kable telekomunikacyjne. Na mocy tej umowy, postawiliśmy także własne przyłącze telekomunikacyne połączone ze skrzyniami dystrybucyjnymi należącymi do naszej firmy. Zgodnie z umową ze Wspólnotą Mieszkaniową szafy zostały także przez nas oznaczone.

Na mocy umowy zawartej ze Wspólnotą Mieszkaniową uzyskaliśmy uprawnienie do korzystania z instalacji należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej, dlatego nie może być mowy o bezumownym korzystaniu z instalacji PSSK Sp. z o.o. Jesteśmy bardzo poruszeni zaistniałą sytuacją, zwłaszcza że na wskazanych wyżej adresach świadczymy usługi od dwóch lat. 

Z przesłanego pisma od PSSK Sp. z o.o. nie wynika, aby jakakolwiek instalacja na wspomnianych wyżej nieruchomościach należała do niej, ani że łączy ich jakakolwiek umowa ze Wspólnotą Mieszkaniową. Uznajemy także bezzasadane żądanie zapłaty odszkodowań przez firmę PSSK Sp. z o.o.

Do firmy PSSK Sp. z o.o. przesłaliśmy oficjalne pismo z naszym stanowiskiem oraz wezwanie do zapłaty stanowiącej rekompensatę za wyrządzoną nam szkodę w postaci odcięcia kabli telekomunikacyjnych i w konsewkwencji spowodowanych awarii naszych usług. 

Powrót

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie