Rekordowy kwartał Internet Union

IV kwartał 2018 roku był kolejnym rekordowym okresem rozliczeniowym w historii IU. Łączne przychody w 2018 roku osiągnęły poziom 9,75 mln zł netto. To oznacza 27% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

W samym IV kwartale Spółka osiągnęła przychody na poziomie 3,5 mln zł (67% wzrostu R/R).

Powrót

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie