Internet Union S.A. nabyło 100 proc. udziałów w spółce REDE

Nabycie udziałów REDE sp. z o.o.

Zarząd Internet Union S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 lutego 2020 r. została zawarta umowa dotycząca nabycia przez Spółkę 100% udziałów w spółce REDE sp. z o.o. („REDE”). Cena nabycia udziałów REDE została określona na poziomie 2,0 mln PLN. Kwota 1,0 mln PLN została rozliczona w dniu zawarcia przedmiotowej umowy, natomiast pozostała kwota w wysokości 1,0 mln PLN zostanie zapłacona w terminie do dnia 6 marca 2020 roku.

REDE to wrocławski dostawca usług telekomunikacyjnych. Oferta tej spółki obejmuje dostęp do sieci Internet (internet bezprzewodowy i światłowodowy), telefonię stacjonarną oraz dostęp do telewizji (JamBox). Wśród klientów spółki znajdują się klienci detaliczni, jak również biznesowi. Zasięg sieci REDE obejmuje teren Wrocławia wraz z okolicznymi miasteczkami i wsiami, w obszarach, na których dotychczas Spółka nie prowadziła swojej działalności. W ocenie Zarządu Spółki przejęcie REDE znacząco wzmocni pozycję Internet Union S.A  na rynku ICT z uwagi na zwiększenie zasięgu infrastruktury oraz pozyskanie ponad 1300 nowych klientów.

W związku z przejęciem 100% udziałów REDE, Spółka będzie tworzyć Grupę Kapitałową, a wyniki finansowe REDE sp. z o.o. będą objęte konsolidacją począwszy od dnia przejęcia kontroli. W związku z powyższym, w ocenie Zarządu Spółki, przejęcie REDE w istotny sposób wpłynie na wyniki finansowe Internet Union S.A.

 

Raport ESPI 1/2020

Podstawa prawna - Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Powrót

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie