MISJA I STRATEGIA

Nasza wizja to nowa jakość współpracy biznesowej oparta na wspólnym rozwoju. Wiemy, że do jej realizacji niezbędna jest precyzyjna strategia działania.

Cele

Koncentrujemy się na realizacji przemyślanych przedsięwzięć biznesowych przy jednoczesnym utrzymaniu harmonijnych relacji z otoczeniem. Naszym celem jest osiągnięcie jednej z czołowych pozycji wśród firm działających w branży telekomunikacyjnej i internetowej w Polsce.

Pragniemy skupić się w szczególności na stałym zwiększaniu zasięgu działalności naszej firmy, świadomym kreowaniu wizerunku oraz współpracy z innymi podmiotami.

Środki

Systematyczne inwestycje w badania rynku, rozwój infrastruktury, regularne szkolenia i wdrażanie nowych technologii pozwalają nam na utrzymanie stałej przewagi konkurencyjnej.

Chcemy być stale obecni w świadomości zarówno naszych klientów, jak i konkurentów. Dlatego bardzo ważna jest dla nas skuteczna komunikacja marketingowa.

Możliwości

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu w realizację wyznaczonych celów jesteśmy gotowi wyjść naprzeciw i sprostać wymaganiom, jakie stawiają przed nami nasi klienci, partnerzy i dynamicznie rozwijająca się branża.

Uważnie obserwujemy rzeczywistość, eksplorujemy rynek i rozwijamy relacje, aby nie przegapić pojawiających się szans. W ten sposób tworzymy warunki dla współpracy, której zarówno my, jak i nasi partnerzy możemy być pewni.

Historia

Kolejne etapy rozwoju firmy to efekt obranej strategii i ogromnego zaangażowania pracowników i partnerów Internet Union S.A. Ważny jest dla nas każdy, najmniejszy nawet krok do przodu, bo każdy z tych kroków przybliża nas do realizacji naszej wizji.

Struktura

Trzonem działalności Internet Union S.A. jest realizacja nowych inwestycji oraz związany z nimi obrót finansowy. Istotnym aspektem aktywności firmy jest również zarządzanie zbudowanymi od podstaw markami z branży telekomunikacyjnej. Obecnie portfel firmy Internet Union S.A. to 3 marki, działające jako w pełni niezależne jednostki biznesowe.

Seev

Zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne dla firm

seev.pl

The Network

Twój prywatny światłowód

thenetwork.pl

Moico

Nowoczesny Internet światłowodowy dla klientów prywatnych

moico.pl

Zarząd

Zarząd Internet Union S.A. nakreśla główne kierunki rozwoju firmy. Obecnie, w celu zachowania dynamiki rozwoju oraz umożliwienia sprawnych reakcji na zaistniałe sytuacje na rynku, Zarząd Spółki jest dwuosobowy.

Paweł
Dobosz

Prezes zarządu

CSR

Obecnie marki będące w portfelu firmy Internet Union S.A. działają w pełni niezależnie oraz są komunikowane jako oddzielne unity biznesowe. IU S.A. to spółka inwestycyjna, która swoją działalność ograniczyła do obrotu finansowego oraz działalności związanej z inwestycjami.

Fundusze EU

Projekty zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej to dla Internet Union S.A. nowy poziom zaangażowania w rozwój otoczenia biznesowego.

Projekt

Wdrożenie internetowego systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami biznesowymi

W dniu 20 czerwca 2014 r. została podpisana umowa z PARP o dofinansowaniu powyższego projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 -2013, Działanie 8.2 – Wspieranie  wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Innowacyjna gospodarka

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie