• Raport bieżący

  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2018 r. Internet Union Spółka Akcyjna

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 13 czerwca 2018 roku w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska-Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruskiej 3/4.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

   

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu


  Załączniki:

  Protokół ZWZ 13.06.18

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Union S.A. Internet Union Spółka Akcyjna

  Na podstawie § 19 Statutu Spółki Zarząd Internet Union S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 13 czerwca 2018 r. o godzinie 11:30 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska ? Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, oraz projekty uchwał na ZWZA.

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

   

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r.

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r, wskazanego w raporcie bieżącym nr 3/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. Pierwotny termin publikacji raportu rocznego został określony na dzień 30 maja 2018 r.

  Spółka informuje, że raport roczny za 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 17 maja 2018 r.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 21.03.2018 do 27.03.2018

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych.
  Ilość zakupionych akcji w okresie:
  od 21.03.2018 r. do 27.03.2018 r.
  wyniosła 4701 sztuk,
  po średniej cenie raportowanego okresu 4,83 złotych za akcje.

  Skup w poszczególnych dniach:
  21.03.2018 r. - 1275 sztuk,
  22.03.2018 r. - 1291 sztuk,
  23.03.2018 r. - 0 sztuk,
  24.03.2018 r. - 0 sztuk,
  25.03.2018 r. - 0 sztuk,
  26.03.2018 r. - 1306 sztuk,
  27.03.2018 r. - 829 sztuk,

  Nabyte akcje stanowią 0,09% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,05% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. W chwili obecnej Emitent posiada 14630 akcji własnych, co stanowi 0,27% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,16% ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. 
  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie ZWZA do skupu akcji własnych.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

   

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 14.03.2018 do 20.03.2018

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji w okresie: od 14.03.2018 r. do 20.03.2018 r. wyniosła 6130 sztuk, po średniej cenie raportowanego okresu 4,86 złotych za akcje.

  Skup w poszczególnych dniach:

  • 14.03.2018 r. - 1191 sztuk,
  • 15.03.2018 r. - 1210 sztuk,
  • 16.03.2018 r. - 1227 sztuk,
  • 17.03.2018 r. - 0 sztuk,
  • 18.03.2018 r. - 0 sztuk,
  • 19.03.2018 r. - 1243 sztuk,
  • 20.03.2018 r. - 1259 sztuk,

  Nabyte akcje stanowią 0,11% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,07% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. W chwili obecnej Emitent posiada 9929 akcji własnych, co stanowi 0,18% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,11% ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. 

  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie ZWZA do skupu akcji własnych.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 08.03.2018 do 13.03.2018 Internet Union Spółka Akcyjna

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. 
  Ilość zakupionych akcji w okresie:
  od 08.03.2018 r. do 13.03.2018 r.
  wyniosła 3799 sztuk,
  po średniej cenie raportowanego okresu 3,91 złotych za akcje.

  Skup w poszczególnych dniach:
  08.03.2018 r. - 566 sztuk,
  09.03.2018 r. - 900 sztuk,
  10.03.2018 r. - 0 sztuk,
  11.03.2018 r. - 0 sztuk,
  12.03.2018 r. - 1158 sztuk,
  13.03.2018 r. - 1175 sztuk,

  Nabyte akcje stanowią 0,07% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,04% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. W chwili obecnej Emitent posiada 3799 akcji własnych, co stanowi 0,07% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,04% ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. 
  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie ZWZA do skupu akcji własnych.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

   

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Tekst jednolity Statutu Internet Union Spółka Akcyjna

  Zarząd Internet Union S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 publikuje teks jednolity Statutu Spółki.

  podstawa prawna: 
  § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

   

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu


  Załączniki:

  Statut IUSA

  Więcej
 • Raport bieżący

  Przyjęcie regulaminu skupu akcji własnych INTERNET UNION S.A.

  Zarząd Internet Union S.A. _“Spółka"_ w nawiązaniu do Uchwały nr 20 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki informuje, że w dniu 09 lutego 2018 r. na podstawie uchwały Zarządu Internet Union S.A. został przyjęty Regulamin skupu akcji własnych, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

  Załączniki
  Plik  Opis
  IUS_Regulamin_-_skup_akcji_wlasnych.pdf Regulamin skupu akcji własnych

   

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA 
  _pełna nazwa emitenta_
  INTERNET UNION S.A.     Telekomunikacja _tel_
  _skrócona nazwa emitenta_     _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  54-029     Wrocław
  _kod pocztowy_     _miejscowość_
  Złotnicka     28
  _ulica_     _numer_
  +48 71 733 07 17     +48 71 349 34 52
  _telefon_     _fax_
  _e-mail_     _www_
  8943024998
  _NIP_     _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data     Imię i Nazwisko     Stanowisko/Funkcja     Podpis
  2018-02-09     Paweł Dobosz     Prezes Zarządu

  Identyfikator raportu     ct9oscrwj1
  Nazwa raportu     RB-W_ASO
  Symbol raportu     RB-W_ASO
  Nazwa emitenta     INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta     INTERNET UNION S.A.
  Tytul     Przyjęcie regulaminu skupu akcji własnych
  Sektor     Telekomunikacja (tel)
  Kod     54-029
  Miasto     Wrocław
  Ulica     Złotnicka
  Nr     28
  Tel.     +48 71 733 07 17
  Fax     +48 71 349 34 52
  e-mail
  NIP     8943024998
  REGON
  Data sporzadzenia     2018-02-09
  Rok biezacy     2018
  Numer     2
  adres www

   

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zawarcie umowy z biegłym rewidentem Internet Union Spółka Akcyjna

  Zarząd Internet Union S.A. (?Spółka?) informuje, że 9 lutego 2018 roku podpisał umowę z ELIKS Audytorska sp. z o. o. Grupa Finans-Servis. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Sokolnicza 34, 53-660 Wrocław), która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 269. Przedmiotem umowy jest badanie sprawozdania finansowego Internet Union S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.

  Umowa została podpisana w oparciu o decyzję Rady Nadzorczej, która na podstawie uchwały nr 01/2018 z dnia 09.02.2018 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Więcej
 • Raport bieżący

  Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

  Zarząd Internet Union S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że z dniem 30 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 r. Spółki („ZWZ”)   dokonał zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 150.000 zł oraz zmiany statutu Spółki, polegającej na nadaniu §4a statutu nowej, następującej treści:

  „Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 150.000,00 zł poprzez emisję:

  1. nie więcej niż 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G1
  2. nie więcej niż 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G2
  3. nie więcej niż 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G3

  o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja.”

   

  Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G1, G2 i G3 posiadaczom Warrantów, zgodnie z zasadami przyjętymi w Uchwale nr 18 ZWZ w związku z przyjęciem przez ZWZ Programu Motywacyjnego na podstawie Uchwały nr 17.

   

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

  Więcej
 • Raport bieżący

  ESPI 1/2018 Szacunkowe wyniki finansowe za 2017 rok

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") w oparciu o wstępne dane finansowe za IV kwartał 2017 r. przedstawia informację dot. szacunkowych wyników finansowych za rok obrotowy 2017:
  1. Przychody ze sprzedaży: 7,7 mln zł 
  2. Zysk netto: 1,4 mln zł

  Szczegółowe dane finansowe zostaną zaprezentowane w raporcie za IV kwartał 2017 roku, który zostanie opublikowany 14 lutego 2018 r.

  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r.

  Zarząd Internet Union S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r, wskazanego w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. Pierwotny termin publikacji raportu rocznego został określony na dzień 31 maja 2018 r.

  Spółka informuje, że raport roczny za 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2018 r.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

  Więcej
 • Raport bieżący

  Rejestracja zmian w statucie Spółki Internet Union Spółka Akcyjna

  Zarząd Internet Union S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu, z dniem 5 stycznia 2018 r., przez Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu uchwalonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 27 czerwca 2017 r. dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 80.000,00 zł poprzez emisję 400.000 akcji serii F. 

  W związku z powyższym łączna liczba wyemitowanych akcji przez Spółkę wynosi 5.405.000 (pięć milionów czterysta pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym:
  a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o numerach od A 1 do A 500.000;
  b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B o numerach od B 1 do B 3.500.000;
  c) 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 445.000;
  d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1;
  e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D2;
  f) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1;
  g) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

   

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.

  Zarząd Internet Union S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

  Raporty kwartalne:
  - raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku - 14 lutego 2018 r.
  - raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2018 r.
  - raport kwartalny za II kwartał 2018 roku - 14 sierpnia 2018 r.
  - raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 r.

  Raport roczny:
  - raport roczny za 2017 rok - 31 maja 2018 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna: 
  §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  Więcej

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie