• Raport bieżący

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r. Internet Union Spółka Akcyjna (PLINTUN00013)

  Zarząd Internet Union S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

  Raporty kwartalne:
  - raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 14 lutego 2020 r.
  - raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 15 maja 2020 r.
  - raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 14 sierpnia 2020 r.
  - raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 13 listopada 2020 r.

  Raport roczny:
  - raport roczny za 2019 rok – 29 maja 2020 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:
  §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie