• Raport bieżący

  Raportu ESPI (1/2021) - projekty uchwał i ogłoszenie o zwołaniu NWZ

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") na podstawie § 19 Statutu Spółki zwołuje na dzień 12 marca 2021 r. na godzinę 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.

  Szczegółowy porządek obrad NWZ jest następujący:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Internet Union S.A. ze spółką REDE Sp. z o.o.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, oraz projekty uchwał na NWZ.

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Raport EBI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") na podstawie § 19 Statutu Spółki zwołuje na dzień 12 marca 2021 r. na godzinę 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.

  Szczegółowy porządek obrad NWZ jest następujący:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Internet Union S.A. ze spółką REDE Sp. z o.o.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   

  W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, oraz projekty uchwał na NWZ.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.

  Zarząd Internet Union S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:


  Raporty kwartalne:
  - raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – 12 lutego 2021 r.
  - raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021 r.
  - raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 13 sierpnia 2021 r.
  - raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 12 listopada 2021 r.

  Raport roczny:
  - skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 28 maja 2021 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:
  §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  Więcej

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie