• Raport bieżący

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.

  Zarząd Internet Union S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:


  Raporty kwartalne:
  - raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – 12 lutego 2021 r.
  - raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021 r.
  - raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 13 sierpnia 2021 r.
  - raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 12 listopada 2021 r.

  Raport roczny:
  - skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 28 maja 2021 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:
  §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  Więcej

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie