• Raport bieżący

  Raport EBI Bieżący 1/2024

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku.

  Zarząd Internet Union S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

  Raporty kwartalne:

  - raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku – 14 lutego 2024 r.

  - raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 15 maja 2024 r.

  - raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – 14 sierpnia 2024 r.

  - raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 14 listopada 2024 r.

   

  Raport roczny:

  - raport roczny za 2023 rok – 31 maja 2024 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:

  • 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
  Więcej

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie