• Raport okresowy

  Raport za IV kwartał 2018

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

  Podstawa prawna:
  §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

   

  Załączniki:

  IUS IV kwartał 2018

  Więcej

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie