• Raport okresowy

  Raport okresowy za I kwartał 2021 r.

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

   Zarząd Internet Union S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku, w którym przedstawione zostały także jednostkowe dane finansowe Emitenta stosownie do zapisów § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

   Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Więcej
 • Raport okresowy

  Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.

  Zarząd Internet Union S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2020 roku, w którym przedstawione zostały także jednostkowe dane finansowe Emitenta stosownie do zapisów § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Więcej

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie