Rekordowy wzrost zysku i 18 kwartał z rzędu z rekordowymi przychodami IU SA

IV kwartał 2016 roku jest kolejnym okresem rekordowych wyników finansowych spółki. To już 18 okres rozliczeniowy z rzędu, w którym Internet Union S.A. notuje wzrost przychodów.

W ujęciu skumulowanym k/k wyniki finansowe przedstawiają się następująco: przychody wzrosły o ponad 16% w porównaniu z analogicznym okresem roku (wzrost z 5 644 691,14 zł w 2015 roku do 6 540 183,48 zł w 2016 roku).

Przy tym Spółka utrzymała koszty na praktycznie niezmienionym poziomie (5 412 549,97 zł w 2015 roku, 5 400 527,08 zł w 2016 roku), co oczywiście znalazło odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście zysku netto na poziomie 450% (z 159 653,72 zł w 2015 roku do 718 647,92 zł w 2016 roku).

Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku dostępny w zakładce RAPORTY SPÓŁKI

Powrót

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie