IU: Wzrost zysków na poziomie 268% i rozwój sieci o kolejne miasto

Przychody w I kwartale 2017 roku wyniosły 1 787 337,68 zł, co stanowi wzrost o 16% względem analogicznego okresu roku 2016. Co istotne, przy znacznym wzroście przychodów, koszty Spółki spadły o 10% - do 1 251 996,65 zł (z 1 393 994,59 zł w roku 2016). Znalazło to swoje odzwierciedlenie w znaczącym wzroście zysku netto Spółki na poziomie 268% (z 152 979,66 zł w I kwartale 2016 roku do 562 324,82 zł w I kwartale 2017 roku). Jeśli taka dynamika wzrostu zostanie utrzymana do końca roku, a Zarząd przewiduje, że istnieje duże prawdopodobieństwo takiego scenariusza, to wynik roczny już w 2017 roku może przekroczyć 2 mln zł zysku netto.

Spółka cały czas rozbudowuje swoją sieć za pomocą akwizycji (przejęć) oraz wzrostu organicznego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt rozszerzenia zasięgu działalności Internet Union S.A. o kolejne miasto: Oławę. Projekt został rozpoczęty w 1 kwartale 2017 roku i zostanie zakończony w III kwartale 2017 roku. Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem ponad połowę zasobów miasta Oława i jest elementem strategii długofalowej Spółki.

Raport kwartalny Spółki dostępny jest w zakładce RAPORTY SPÓŁKI

Powrót

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie