• Raport bieżący

  Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2022 Internet Union Spółka Akcyjna

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu za I kwartał 2022 roku, wskazanego w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2022 r.
  Pierwotny termin publikacji raportu został określony na dzień 13 maja 2022 r.

  Spółka informuje, że raport za I kwartał 2022 roku zostanie opublikowany w dniu 6 maja 2022 r.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

  Więcej
 • Raport bieżący

  HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2022 R.

  Zarząd Internet Union S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

  Raporty kwartalne:

  - raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku – 14 lutego 2022 r.

  - raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 13 maja 2022 r.

  - raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – 12 sierpnia 2022 r.

  - raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 14 listopada 2022 r.

  Raport roczny:

  - raport roczny za 2021 rok – 31 maja 2022 r. 

   

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

   

  Podstawa prawna:

  §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  Więcej

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie