PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

W IU S.A. dostarczamy usługi telekomunikacyjne klientom indywidualnym oraz przedsiębiorstwom. Swoją działalność prowadzimy z wykorzystaniem marek usługowych skierowanych do konkretnych grup odbiorców.

KONTEKST RYNKOWY

Rynek Telekomunikacyjny w Polsce

W 2010 roku polski rynek telekomunikacyjny mierzony wielkością przychodów ze sprzedaży wart był ponad 42,8 mld zł i wielkośd ta była wyższa o 1,9% w stosunku do roku poprzedniego. Wielkośc
trzech głównych segmentów rynku, czyli telefonii ruchomej, telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu, mierzone wartością sprzedaży detalicznej, wyniosła ponad 28,7 mld zł. Większe wpływy przedsiębiorców
działających w branży związane były z korzystnymi warunkami w segmencie dostępu do Internetu. Na wynik całościowy segmentu przełożyły się jednak malejące kolejny rok z rzędu przychody telefonii stacjonarnej.

 Trendy 2010 roku sprawiły, że rynek stanął w obliczu głębokich zmian w strukturze konsumpcji, metodach świadczenia usług oraz procesów substytucji fixed-mobile, czyli integracji sieci stacjonarnych i komórkowych. Dochody branży uwarunkowane były trendem polskiego rynku telekomunikacyjnego, czyli spadającymi cenami, przy jednocześnie rosnącym dostępie do usług. Pojawienie się konkurencji spowodowało, że oferta przedsiębiorstw była dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów. Było to bodźcem wykorzystywania telefonii ruchomej oraz Internetu.

Sukces dostawców Internetu spowodowany był zwiększaniem przepływności przy jednoczesnym skracaniu czasu umowy – o ponad 33% wzrosła liczba łączy o prędkości ponad 2 Mb/s. Operatorzy TVK (telewizji kablowej) przyczynili się do spadku cen dostępu do Internetu oferując abonentom atrakcyjniejsze taryfy niż operatorzy usług xDSL (szerokopasmowego dostępu do Internetu). Opłaty dla wybranych przedziałów prędkości plasowały się blisko średniej unijnej, a dla przepustowości 20 Mb/s były nawet taosze od większości uwzględnionych w porównaniu do taryf pozostałych krajów członkowskich i to o dwa razy mniejszej przepustowości, utrzymując się o 2,4 euro poniżej średniej UE dla miesięcznych kosztów usługi.

Aktualna oferta Internet Union S.A. obejmuje m. in.: telewizję kablową 3 Generacji (telewizja Jambox), pakiety internetowe (połączenia kablowe, połączenia radiowe, Internet dla osób indywidualnych oraz firm, Internet światłowodowy), telewizyjne oraz telefoniczne, serwis komputerowy transmisję danych, dzierżawę światłowodów, kolokację serwerów, dedykowane serwery, hosting oraz monitoring IP.

Walne Zgromadzenie

Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") na podstawie § 19 Statutu Internet Union S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 20 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński i Partnerzy Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.

Dokumenty korporacyjne

W Internet Union ważna jest dla nasłatwość dostępu do informacji. Dlatego udostępniamy wszelkie dokumenty korporacyjne, aby móc jeszcze lepiej zapoznać się z naszym sposobem działania i strukturą firmy.

Władze spółki

AKCJONARIUSZE

 

Paweł Dobosz
liczba akcji: 5 249 523
% liczba kapitału: 89.99%

Pozostali Akcjonariusze
liczba akcji: 640 838
% liczba kapitału: 10.851%

Internet Union S.A. (akcje własne)
liczba akcji: 14 630 
% liczba kapitału: 0.25%

Podział głosów

 

Paweł Dobosz
liczba głosów: 9 249 532
% całości: 93.52%

Pozostali Akcjonariusze
liczba głosów: 640 838
% całości: 6.48%

Internet Union S.A. (akcje własne)
liczba akcji: 0 
% liczba kapitału: 0%

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie